Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat meille muutakin kuin sanahelinää.

Sosiaalinen ja ympäristövastuu

Haluamme osaltamme olla vähentämässä alan ympäristövaikutuksia, edistämässä kestävää kehitystä ja varmistamassa eettiset toimintatavat kaikissa työvaiheissa.

Vastuu on meille myös sosiaalista vastuuta: työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ja reilut työehdot ovat olennainen osa vastuullista maanrakennusbisnestä. Tähän liittyvät myös eettiset toimintatavat: Läpinäkyvyys, rehellisyys ja korruption torjunta.

Maanrakennusprojekteissamme pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia esimerkiksi käyttämällä vähäpäästöisiä koneita ja uusiutuvaa energiaa.

Rakennusmateriaalien, kuten betonin, metallin ja puun, kierrättäminen ja uudelleenkäyttö ovat meille arkipäivää. Se vähentää jätteen määrää ja raaka-aineiden tarvetta.

Maaperän saastumisen estäminen on keskeisiä toimenpiteitä maanrakennuksessa. Tätä pyritään toteuttamaan esimerkiksi suunnittelemalla työmaan toiminnot siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa maaperälle.

Toimintaamme ohjaa laatujärjestelmä, joka osaltaan auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme myös vastuullisen näkökulmista.